Headline

Sabtu, 13 Maret 2021

KOI Thé Promo special FREE UPSIZE for Ceylon Black Tea Series

KOI Thé Promo special free UPSIZE promotion for Ceylon Black Tea Series berlaku sampai dengan 8 April 2021.


KOI Thé Promo special free UPSIZE promotion for Ceylon Black Tea Series 1

KOI Thé Promo special free UPSIZE promotion for Ceylon Black Tea Series 1Enjoy special free UPSIZE promotion for Ceylon Black Tea Series.

Promotion starts from 11 Mar - 8 April 2021 for dine-in and takeaway only.

Kamu Mungkin Menyukai Promo Ini